Vũ Thị Bích Ngọc

Họ tên
Vũ Thị Bích Ngọc
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:

Quá trình đào tạo

2003 -2007 Bằng cấp: Thạc sĩ Kinh tế

Nơi học: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ngành học: Điều khiển học Kinh tế – Chuyên ngành: Kinh tế lượng

1997 – 2001 Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

Nơi học: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ngành học: Toán  –  Thống kê – Tin học; Chuyên ngành: Kinh tế lượng

Quá trình công tác

2009 -đến nay Giảng viên bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
2003 – 2008 Giảng viên bộ môn Kinh tế Lượng, khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Học viện Tài chính

Xuất bản

  1. Tống Thành Trung, Vũ Thị Bích Ngọc “Phân tích yếu tố tác động tới kết quả học tập môn Toán của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân” Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số đặc biệt Tháng 09/2016.
  2. Nguyễn Thị Minh, Trịnh Trọng Anh, Lê Thị Anh, Vũ Thị Bích Ngọc “Sở hữu nhà nước và chi phí đại diện trên sàn chứng khoán Việt Nam – Nghiên cứu tại sàn giao dịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 213 Tháng 03/2015.
  3. Nguyễn Thị Minh, Trịnh Trọng Anh, Nguyễn Hồng Nhật, Vũ Thị Bích Ngọc, Lâm Văn Sơn, “Tác động của sở hữu nhà nước lên thông tin bất đối xứng tại các công ty niêm yết – Trường hợp sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 202 Tháng 4/2014.
  4. Phùng Đức Tùng, Nguyễn Việt Cường, Phùng Thanh Thu, Vũ Thị Bích Ngọc, Lê Đặng Trung, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Thu Nga và Daniel Westbrook, James Taylor, “Tác động của Chương trình 135 – giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc Điều tra Đầu kỳ và Cuối kỳ”,  NXB Hồng Đức 2012.
  5. TS. Phạm Thị Thắng, Ths. Nguyễn Trọng Hòa, Ths. Vũ Văn Hưởng, Ths. Nguyễn Văn Luyện, Ths. Lại Thị Ngân, Ths. Vũ Thị Bích Ngọc, “Giáo trình Kinh tế lượng”, Học viện Tài chính,  NXB Tài Chính, 2009.
  6. Hoàng Văn Kình, Hana Ross, David Levy, Nguyễn Thạc Minh và Vũ Thị Bích Ngọc, “The effect of imposing a higher, uniform tobacco tax in Vietnam”, tạp chí Health Research Policy and Systems (online),  26/6/ 2006, bài đăng tại http://www.health-policy-systems.com/content/4/1/6