Báo cáo Chuyên đề thực tập K60 – Đợt 2 – Toán Kinh tế (16.5.2022)

Vào 13h00 chiều ngày Thứ Hai, 16 tháng 5 năm 2002, Bộ môn Toán Kinh tế tổ chức Báo cáo Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp

Sinh viên Toán Kinh tế 60 – Đợt 2.

Trong buổi chiều, 21 sinh viên đã thực hiện Báo cáo tại 4 Hội đồng.

Các Hội đồng đã lắng nghe bài trình bày của sinh viên, nêu các ý kiến nhận xét, đặt câu hỏi, nghe trả lời từ sinh viên.

Sau buổi Báo cáo, các bài Chuyên đề chưa hoàn thiện sẽ được điều chỉnh để nộp bản cuối.

Một số hình ảnh.