Báo cáo Chuyên đề thực tập K61 – đợt 1 (7.12.2022)

Vào ngày Thứ Tư 7 tháng 12 năm 2022, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức Báo cáo Chuyên đề Thực tập cho sinh viên Khóa 61, đợt 1.

Có 34 sinh viên báo cáo thực tập đợt 1, chia làm 6 Hội đồng thực hiện báo cáo trong hai buổi sáng và chiều.

Các sinh viên đã báo cáo Chuyên đề thực tập, là kết quả làm việc trong 3 tháng. Các thành viên Hội đồng đã nghe trình bày, đặt câu hỏi, góp ý, nhận xét, nêu các ý kiến để sinh viên hoàn thiện bài báo cáo để có bản cuối Chuyên đề Tốt nghiệp.

Một số hình ảnh của các hội đồng