Báo cáo Chuyên đề thực tập Toán Kinh tế K59 – đợt 1 (2.12.2020)

Vào sáng ngày Thứ Tư, 2 tháng 12 năm 2020, Bộ môn Toán kinh tế tổ chức cho sinh viên K59 thực tập đợt 1 báo cáo Chuyên đề thực tập.

Bộ môn chia làm hai hội đồng, báo cáo tại phòng 1105 và 1109 – nhà A1.

Hôi đồng 1, với 4 sinh viên

  • TS. Nguyễn Mạnh Thế
  • ThS. Bùi Dương Hải
  • ThS. Hoàng Bích Phương

Hội đồng 2, với 5 sinh viên

  • TS. Phạm Ngọc Hưng
  • ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
  • ThS. Nguyễn Hải Dương

Một số hình ảnh