Bảo vệ luận án Tiến sĩ: NCS. Phạm Thị Hồng Thắm (25.12.2019)

Vào 14h00 ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại Phòng 501 nhà A2 ĐH KTQD, nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Thắm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ.

 • Đề tài: Các mô hình toán kinh tế trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả ở Việt Nam
 • Chuyên ngành: Toán kinh tế
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Thắm
 • Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Giang Thanh Long

Hội đồng chấm Luận án gồm:

 • Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
 • Thư kí: TS. Nguyễn Mạnh Thế
 • Phản biện 1: TS. Nguyễn Văn Thành
 • Phản biện 2: PGS.TS. Hồ Đình Bảo
 • Phản biện 3: PGS.TS. Trần Trọng Nguyên
 • Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi
 • Ủy viên Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Thông tin chi tiết : TẠI ĐÂY.

Một số hình ảnh

NCS. Phạm Thị Hồng Thắm trình bày Luận án
Các phản biện và đánh giá của Hội đồng
NCS.Phạm Thị Hồng Thắm và PGS.TS. Giang Thanh Long
NCS.Phạm Thị Hồng Thắm và Hội đồng
Ảnh lưu niệm với gia đình
Với Bộ môn Toán tài chính

 

Với bộ môn Toán kinh tế
Với bộ môn Toán cơ bản