Bảo vệ luận án Tiến sỹ: NCS Phùng Minh Đức (31/5/19)

Vào ngày 31 tháng 5 năm 2019, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ tại phòng 501 – nhà A2 – ĐHKTQD

Quyết định bảo vệ số 633/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

NCS: Phùng Minh Đức – giảng viên khoa Toán kinh tế

Đề tài: “Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam”

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Hội đồng chấm luận án:

Chủ tịch: GS.TS. Trần Thọ Đạt – ĐH Kinh tế Quốc dân

Phản biện 1: PGS.TS. Phạm Bảo Dương – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2: PGS.TS. Lê Quốc Hội – ĐH Kinh tế Quốc dân

Phản biện 3: PGS.TS. Từ Thúy Anh – ĐH Ngoại thương

Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên: TS. Trương Thị Chí Bình – Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

Thư ký: TS. Nguyễn Mạnh Thế – ĐH Kinh tế Quốc dân

Sau khi NCS trình bày luận án, các thành viên hội đồng đã đọc các nhận xét, nêu các câu hỏi để NCS trả lời và thảo luận.

Tổng kết, các thành viên hội đồng đã thống nhất đồng ý NCS đạt học Học vị Tiến sỹ, trình Trường ĐHKTQD ra Quyết định.

Một số hình ảnh

NCS. Phùng Minh Đức trình bày luận án

Các thành viên Hội đồng với NCS và người hướng dẫn

NCS với người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Các giảng viên khoa Toán kinh tế với NCS

Giảng viên bộ môn Toán cơ bản với NCS

 

Với các NCS khác của khoa Toán kinh tế
Với các sinh viên khóa 60