Bảo vệ luận văn thạc sỹ 20/2/2013

(Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 09:01)

Bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Điều khiển học kinh tế

Ngày 22/02/2013, tại Phòng số 401 nhà số 6, ĐHKTQD, tổ chức buổi lễ bảo vệ luận văn cao học của học viên chuyên ngành Điều khiển học kinh tế:

  •  Từ 8 giờ đến 9 giờ: Học viên Lê Thị Minh Phương bảo vệ luân văn “Định giá các giao dịch tài chính phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải”
  •  Từ  9 giờ đến 10 giờ: Học viên Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ luận văn ” Đánh giá tác động của một số yếu tố tới sản lượng lúa Việt nam, sử dụng mô hình số liệu mảng”
     

        Mời các thành viên hội đồng, cán bộ hướng dẫn khoa học và những người quan tâm.