Bộ môn Toán kinh tế sinh hoạt chuyên môn (23.10.2020)

Theo lịch đã định, BM TKT sinh hoạt chuyên môn.

Chủ đề chính: đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, và cập nhật.

Người đọc và rà soát các vấn đề: C. Thu Trang, C. Tâm, C. Huyền, T. Dương.

  • Cô Thu Trang: nêu các vấn đề chung
  • Cô Tâm: các thắc mắc và vấn đề cần chỉnh sửa
  • Thầy Dương: chi tiết cho từng vấn đề, từng giỏ câu hỏi và các câu hỏi

Đề xuất:

  • Giữ nguyên ma trận đề
  • Gộp giỏ có nội dung tương đồng
  • Trong cùng giỏ cùng nội dung và cùng mức độ một cách tương đối
  • Tăng số lượng câu hỏi trong mỗi câu

Số lượng câu tăng thêm: 200 câu.

Một số thay đổi:

  • Ghép các giỏ, tạo giỏ mới, điều chỉnh bổ sung các giỏ hiện có.
  • Các thầy cô trực tiếp bổ sung: Dương, Hoàng, Tâm, Huyền, Phương, Thu Trang, Thùy Trang, Hải, Ngọc
  • Thông tin chi tiết được gửi qua liên lạc chung.

 

Deadline: 9h sáng 23/11/2020.