Bùi Quốc Hoàn – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                 BÙI QUỐC HOÀN
Năm sinh            1981
Học vị                 Thạc sỹ
Chức danh          Giảng viên
Chức vụ              Phó trưởng bộ môn Toán cơ bản
Liên lạc               buiquochoan@gmail.com
  HoanBQ_2013

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.