Cao học khóa 22

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 22

 TT Họ tên – Năm sinh –
Chuyên ngành ĐH – Chuyên ngành Cao học
Điện thoại – Email – Nơi làm việc
1 Phạm Tuấn Anh – 1986
Điều khiển và tự động hóa ĐHBKHN
Toán tài chính
0912.200.968
ptafee86@gmail.com
Văn phòng chính phủ
2 Võ Hải Hoàng – 1988
Tài chính Ngân Hàng, HVNH
Toán tài chính
0915.441.288
hoang.vh88@gmail.com
CV phân tích tài chính – CT CP quản lý tài sản và đầu tư VN
3 Hoàng Thị Thùy Linh – 1988
Toán tài chính 48-ĐHKTQD
Toán tài chính
’0948319199
linhtq999@gmail.com
CV QHKH Tín dụng, KD ngoại hối – Cty tài chính CP xi măng
4 Phạm Thị Loan – 1989
Toán kinh tế 49-ĐHKTQD
01683.159.642
phamthiloan2612@gmail.com
Giảng viên – ĐH tài chính QTKD
5 Mẫn Thị Thu Thảo – 1991
Toán Kinh tế 51-ĐHKTQD
Toán tài chính
01649.555.716
thuthaoneu.2012@gmail.com
Văn phòng chính phủ
6 Nguyễn Thị Huyền Trang – 1988
Khoa TKT 48- NEU
Toán tài chính
0977 344 345
trang8889neu1@gmail.com
Kế toán – Ngân Hàng MHB Hà Nội
7  Lê Thỵ Hà Vân – 1989
Sư phạm Toán – ĐH Quy Nhơn
Toán kinh tế
0988.360.678
lethyhavan@gmail.com
Giảng viên  – Tổ Toán ktế, khoa KT và kế toán, ĐH Quy Nhơn
8  Nguyễn Hồng Vân – 1989
Tài chính – NH
’0912.626.218
hongvanbank@gmail.com.vn
CV Tín dụng – ABBank – Đinh Tiên Hoàng
9  Trần Thị Xuyến – 1989
Sư phạm Toán – ĐH SP HN
Toán kinh tế
 0915.170.752
xuyen.tran.hvnh@gmail.com
Giảng viên Toán – BM Toán – HV Ngân hàng