Cao Xuân Hòa – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                  CAO XUÂN HÒA
Năm sinh            1955
Học vị                   Tiến sỹ
Chức danh          Giảng viên chính
Chức vụ                Bí thư chi bộ khoa Toán kinh tế (2008-2013)
Chủ tịch công đoàn khoa Toán kinh tế (19.. -2010)
Liên lạc
  alt

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.