Chương trình học bổng ETS – IIG Việt Nam 2011

Hàng năm, công ty IIG Việt Nam, đại diện quốc gia của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) sẽ dành những suất học bổng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập ở trường đại học, cao đẳng.

Năm 2011, Quỹ học bổng thường niên ETS – IIG Việt Nam cấp 75 suất học bổng cho các cá nhân tại Hà Nội tham gia khóa học tiếng Anh chuẩn quốc tế tại IIG Việt Nam: hỗ trợ 100% tài chính (303 USD) cho các khóa học TOEIC Proficiency trong vòng 3 tháng.

Điều kiện: điểm tổng kết trung bình các môn học trong kỳ gần nhất đạt tối thiểu 8.0 (đối với khối kinh tế, xã hội).

IIG tiếp nhận 10 hồ sơ ứng viên đã được lựa chọn từ Đoàn thanh niên/Hội sinh viên của từng trường và tổ chức xét duyệt học bổng thông qua việc kiểm tra trình độ tiếng Anh tại IIG Việt Nam.

Các ứng viên nộp hồ sơ tại văn phòng Đoàn trường (nhà 9).

Mẫu đơn đăng ký lấy tại VP Đoàn Thanh niên hoặc tải trực tiếp từ website: www.iigvietnam.com
Ứng viên cần gửi kèm Bản sao công chứng kết quả học tập hoặc các giấy tờ chứng minh kết quả học tập có xác nhận của nhà trường hoặc khoa.

Hạn nộp hồ sơ: 23/2/2011
Tổ chức xét học bổng: 25, 26/2/2011
Thời gian trao học bổng dự kiến: 15/3/2011