Chương trình Hội thảo 11/5/2013

Chương trình Hội thảo khoa học
ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG KINH TẾ – XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2013

 

TT Thời gian Nội dung Người trình bày
1 8:30 – 8:40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đoàn TS. Nguyễn Mạnh Thế
    Phiên 1  
2 8:40 – 8:45 Đề dẫn hội thảo GS.TS. Trần Thọ Đạt
3 8:45 – 8:55 Xây dựng chương trình, nội dung các môn toán kinh tế bền vững, có tính ứng dụng cao PGS.TS. Ngô Văn Thứ,
Trưởng khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
4 8:55 – 9:05 Bộ môn Toán cơ bản và việc giảng dạy môn toán cao cấp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, Trưởng BM Toán cơ bản, ĐHKTQD
5 9:05 – 9:15 Tình hình giảng dạy và học tập toán học tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế ThS. Ngô Sỹ Hùng, Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế, ĐH Kinh tế, ĐH Huế
6 9:15 – 9:25 Một số kết quả ứng dụng toán học trong nghiên cứu và điều hành kinh tế xã hội TS. Nguyễn Lan Hương, Viện trưởng viện KHLD, Bộ LĐ-TB&XH
  9:25 – 9:40 Thảo luận  
7 9:40 – 9:50 Một số nhận định về chương trình đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế Ths Bùi Dương Hải, Phó Trưởng bộ môn Toán kinh tế, ĐHKTQD
8 9:50 – 10:00 Ứng dụng Toán trong nghiên cứu và giảng dạy Kinh tế vĩ mô PGS.TS. Hoàng Yến, Khoa kinh tế học, ĐHKTQD
9 10:00 – 10:10 Chuyên ngành Toán tài chính nhìn lại 11 năm xây dựng và phát triển, các bài học kinh nghiệm, cơ hội và thách thức TS. Trần Trọng Nguyên, Trưởng bộ môn Toán tài chính, ĐHKTQD
    Phiên 2  
10 10:10 – 10:20 Nâng cao hiệu quả của việc giảng dạy và học tập môn Kinh tế lượng trong đào tạo sinh viên kinh tế hệ Đại học chính quy Trần Thị Tuấn Anh
Khoa Toán – Thống kê Đại học kinh tế TP.HCM
11 10:20 – 10:30 Từ khủng hoảng tín dụng bất động sản giá cao (subprime) đến khủng hoảng tài chính toàn cầu: vai trò của mô hình toán học về đầu tư GS. Huỳnh Hữu Tuệ
12 10:30 – 10:40 Vai trò của sở hữu nhà nước và vấn đề thông tin bất đối xứng trên TTCK PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, Trưởng bộ môn Toán kinh tế, ĐHKTQD
13 10:40-10:50 Định phí Bảo hiểm, một hướng chuyên sâu ứng dụng toán học ThS. Phạm Thị Hồng Thắm, Bộ môn Toán tài chính, ĐHKTQD
  10:50-11:10 Thảo luận  
  11:10-11:20 Phát biểu của Lãnh đạo nhà trường  
  11:20- 11:30 Tổng kết Hội thảo GS.TS Trần Thọ Đạt
  11:30- Mời cơm trưa các đại biểu (tại TTDV)