Clip Giới thiệu Tuyển sinh – 2019

Tuyển sinh 2019:

  • Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh – học bằng Tiếng Anh
  • Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) – học bằng Tiếng Anh
  • Ngành Toán kinh tế: Toán kinh tế + Toán tài chính

 

Thực hiện: Đỗ Thanh Nam – Nhóm Truyền thông sinh viên – MFE-SC.