Đặng Huy Ngân – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh
Chức vụ
Liên lạc:
ĐẶNG HUY NGÂN
1979
Thạc sỹ
Giảng viên
Phó trưởng bộ môn Toán cơ bản (2008-2013)
ngandh@neu.edu.vn
   

 

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1997 – 2001: Cử nhân Toán, khoa Toán tin, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2002 – 2004: Thạc sỹ Toán, khoa Toán tin, Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

 • 2003 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2008 – nay: Phó trưởng Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn học giảng dạy:

 • Toán cao cấp 1 và 2

Lĩnh vực quan tâm:

 • Quản trị rủi ro
 • Cảnh báo vỡ nợ doanh nghiệp

Đồng tác giả:

 • Toán sơ cấp, ĐHKTQD, 2004

Đã công bố:

 • Một số mô hình cảnh báo vỡ nợ doanh nghiệp, Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế-xã hội", Hà Nội, 5/2013, tác giả
 • Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán, Tạp chí khoa học và công nghệ, Vol. 79(03), p 93-98, 2011, tác giả
 • Quyền chọn- công cụ để  kinh doanh và phòng ngừa rủi ro, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Giải tích và toán ứng dụng, 3/2011, tác giả
 • Mô hình quản lý danh mục đầu tư với thời gian liên tục,Tạp chí Kinh tế &phát triển, Vol. 159(II), p 87-91, 9/2010, tác giả
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.