Đăng ký thực tập K58 – đợt 1

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ THỰC TẬP

1. Đọc kỹ các Quy định: Quy định của Trường, và Quy định của Khoa trong mục Cần biết trên mạng khoa.

2. Sinh viên có nguyện vọng làm Chuyên đề với Thầy cô nào thì viết email trao đổi với thầy cô đó. Không nhất thiết thầy cô theo đúng Bộ môn chuyên ngành. Các thầy cô có thể nhận lời hướng dẫn hoặc không.

3. Đăng ký vào form sau: “Đăng ký thực tập K58 – đợt 1“, điền đủ các thông tin. Sinh viên có thể đã liên hệ trước GVHD hoặc chưa liên hệ. Hạn cuối 30 / 8 / 2018.

4. Khoa sẽ thông báo danh sách sinh viên và GVHD. SV chủ động liên hệ GVHD trên danh sách đó.

5. Các loại giấy tờ, xác nhận: Liên hệ bộ phận Một cửa – tầng 1 nhà A1 – cửa số 8.

Kế hoạch Thực tập: 16 tuần, từ 3/9 đến 22/12. THÔNG BÁO TẠI ĐÂY.

Danh sách các Giảng viên có thể nhận hướng dẫn Chuyên đề thực tập

Xếp theo Bộ môn và ABC

Họ tên Email Lĩnh vực hướng dẫn
HD TCB Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân ncvantkt@neu.edu.vn – Phân tích định lượng trong KT-XH
HD TKT Thầy Nguyễn Hải Dương duong79tkt@neu.edu.vn
HD TKT Thầy Bùi Dương Hải haibd@neu.edu.vn 1. Phân tích định lượng MH kinh tế – xã hội
2. Khảo sát phân tích xã hội
HD TKT Thầy Lê Đức Hoàng hoangld@neu.edu.vn Phân tích định lượng trong kinh tế – xã hội: các vấn đề về an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế, giáo dục, y tế, bảo hiểm, lao động, việc làm, thu nhập, nghèo đói, bất bình đẳng
HD TKT Thầy Nguyễn Quang Huy huynqtkt@neu.edu.vn 1. Phân tích quản lý danh mục đầu tư, nghiên cứu tài sản phái sinh trên thị trường Việt Nam, quản lý danh mục đầu tư.
2. Nghiên cứu rủi ro tín dụng, xếp hạng tín dụng.
3. Nghiên cứu rủi ro thanh khoản.
4. Nghiên cứu rủi ro thị trường (lãi suất, tỷ giá, thị trường chứng khoán)
5. Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro doanh nghiệp.
HD TKT Thầy Phạm Ngọc Hưng hungpn@neu.edu.vn 1. Phân tích định lượng trong KT – XH

2. Mức sống, việc làm của lao động di cư

3. Chi cho y tế, giáo dục của hộ gia đình trong bối cảnh xã hội hóa hai lĩnh vực này

4. Lao động có tay nghề (như điều dưỡng, kế toán, tin học,…) di chuyển giữa các nước trong khối ASEAN, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

HD TKT Cô Nguyễn Thị Minh mimhnttkt@neu.edu.vn 1. Phân tích định lượng trong kinh tế xã hội,
2. Ứng dụng machine learing trong thị trường chứng khoán,
3. Các phương pháp định lượng mới và ứng dụng
HD TKT Cô Vũ Thị Bích Ngọc ngocvu@neu.edu.vn 1. Phân tích định lượng trong kinh tế – xã hội
2. Ứng dụng phân tích nhân tố khám phá, phân tích phân lớp, phân tích khác biệt trong kinh tế-xã hội và kinh doanh
HD TKT Cô Hoàng Bích Phương phuonghb@neu.edu.vn 1. Các mô hình và phương pháp định lượng trong KT-XH;
2. Dự báo chuỗi thời gian,
3. Mô hình tăng trưởng
HD TKT Cô Nguyễn Thị Thảo thaonguyen@neu.edu.vn – Phân tích định lượng trong kinh tế – xã hội
HD TKT Thầy Nguyễn Mạnh Thế thenm@neu.edu.vn
HD TKT Cô Nguyễn Thị Thùy Trang thuytrang@neu.edu.vn
HD TTC Thầy Nguyễn Quang Dong dongnq@neu.edu.vn
HD TTC Cô Nguyễn Thị Liên lientkt@neu.edu.vn 1. Phân tích và định giá tài sản tài chính
2. Quản trị rủi ro, phân tích định lượng trong kinh doanh,
3. Phân tích báo cáo tài chính
HD TTC Thầy Hoàng Đức Mạnh manhhd@neu.edu.vn Phương pháp định lượng trong tài chính (QTRR, Phân tích đầu tư, định giá,…)
HD TTC Cô Phạm Thị Nga ngatkt@neu.edu.vn Phân tích định lượng trong tài chính (Định giá TSTC, Quản trị RR, …)
HD TTC Cô Phạm Thị Hồng Thắm thamtkt@neu.edu.vn Các phương pháp định lượng trong tài chính và bảo hiểm (QTRR, Phân tích đầu tư, định giá tài sản tài chính, định phí bảo hiểm và dự phòng,…)
HD TTC Thầy Ngô Văn Thứ thunvtkt@neu.edu.vn
HD TTC Cô Trần Chung Thủy thuytc@neu.edu.vn 1. Dữ liệu tần số cao và dữ liệu lớn (Big Data) trên TT Tài chính;
2. Text Mining và Nghiên cứu thị trường
3. Đo lường hiệu quả của một số chuẩn mực kiểm toán đến kiểm soát hoạt động doanh nghiệp và phát tín hiệu;
4. Thống kê Bayes và ứng dụng đo hiệu quả truyền thông trên Facebook
5. Nhiễu vi cấu trúc thị trường chứng khoán và quản trị rủi ro giá.
HD TTC Cô Nguyễn Thị Thu Trang thutrang@neu.edu.vn 1. Phân tích và định giá tài sản tài chính,
2. Quản trị rủi ro,
3. Phân tích kinh doanh
HD TTC Thầy Đào Bùi Kiên Trung trungdbk@neu.edu.vn 1. Phân tích định lượng trong tài chính,
2. Phân tích kỹ thuật trong tài chính,
3. Quản trị rủi ro trong tài chính
Hỗ trợ TCB Thầy Phùng Minh Đức phungduc@neu.edu.vn 1. Phân tích chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2. Phân tích năng suất và các vấn đề về hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh doanh
Hỗ trợ TCB Thầy Đặng Huy Ngân ngandh@neu.edu.vn 1. Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng,
2. Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ngân hàng

 

Một số đề tài các Giảng viên hướng dẫn gần đây

Họ tên Một số đề tài đã hướng dẫn gần đây

Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường ĐH Kinh tế quốc dân
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch
 • Ứng dụng mô hình Logistic đo lường và chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân vay mua xe ô tô
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
Thầy
Nguyễn Hải Dương
 • Ứng dụng mô hình VAR trong dự báo rủi ro cổ phiếu tập đoàn VinGroup
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch lao động nông nghiệp Việt Nam
Thầy
Bùi Dương Hải
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua thương hiệu xe tay ga của khách hàng tại Hà Nội
 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của Việt Nam
 • Nghiên cứu mức độ hài lòng về tiêu dùng trà sữa DINGTEA của sinh viên Hà Nội
 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay vốn theo hộ gia đình khu vực nông thôn qua bộ số liệu VHLSS
 • Phân tích ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đên tăng trưởng kinh tế các quốc gia khu vực ASEAN giai đoạn 1991 – 2016
Thầy
Lê Đức Hoàng
 • Sử dụng mô hình kinh tế lượng dự báo giá dầu thô thế giới
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu y tế của hộ gia đình khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2014
 • Hiệu ứng trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ gia đình khu vực Tây Nguyên
Thầy
Nguyễn Quang Huy
Thầy
Phạm Ngọc Hưng
 • Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu giáo dục của hộ gia đình vùng Tây Nguyên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016
 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp khai thác mỏ ở Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016
 • Ứng dụng mô hình ARIMA để phân tích và dự báo cổ phiếu một số công ty ngành công nghệ viễn thông trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Phân tích tác động của nghèo đến di cư của hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Nguyễn Thị Minh
 • Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của hộ gia đình Việt Nam thông qua chất lượng bữa ăn
 • Nghiên cứu sự bất bình đẳng giới trong đầu tư cho giáo dục con cái của các hộ gia đình tại Việt Nam
 • Tác động của các yếu tố tới quyết định hình thức tiết kiệm của hộ gia đình Việt Nam
 • Sử dụng mô hình VECM dự báo giá xăng, giá vàng và chỉ số giá hàng hóa thế giới
 • Vai trò của sở hữu đất đai và tác động của Luật sở hữu đất đai 2013 đến năng suất của các nông hộ Việt Nam

Vũ Thị Bích Ngọc
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu giáo dục Trung học cơ sở của hộ gia đình
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lap top của sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm sạch của người tiêu dùng tại Hà Nội
 • Xác định độ co giãn một số mặt hàng thực phẩm theo giá riêng, giá chéo trong bối cảnh tăng thuế VAT ở Việt Nam
 • Phân tích tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
 • Phân tích bạo lực gia đình đối với phụ nữ khu vực các tỉnh Đông Nam bộ của Việt Nam

Hoàng Bích Phương
 • Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trợ cấp và chi tiêu cho giáo dục hộ gia đình Việt Nam năm 2016
 • Ứng dụng mô hình Rolling Strategy Model và mô hình AIRIMA vào phân tích danh mục đầu tư, dự báo giá chứng khoán
 • Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong đánh giá tác động của chỉ tiêu tài chính đến quản lý nợ xấu của các ngân hàng TMCP Việt Nam
 • Ứng dụng mô hình VAR phân tích hệ thống tiền ảo Bitcoin và dự báo giá trị của Bitcoin
 • Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và một số nhân tố tác động
Thầy
Vũ Duy Thành
 • Những yếu tố ảnh hưởng tới ý định ở ký túc xá của sinh viên tại Hà Nội
 • Phân tích mối quan hệ giữa giá dầu thô thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Xếp hạng rủi ro hệ thống trong các tổ chức tài chính Việt Nam
 • Quy trình xây dựng và đánh giá thẻ điểm tại các ngân hàng thương mại trong điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn của hiệp ước Basel II
 • Dự báo rủi ro của các cổ phiếu ngành Ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Thảo
 • Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro giá cổ phiếu CTD của CTCP xây dựng Coteccons
 • Sử dụng mô hình Logistic về đánh giá rủi ro vỡ nợ và xếp hạng tín dụng của các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phú Thọ
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên Việt Nam
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thầy
Nguyễn Mạnh Thế
 • Phân tích dự báo biến động giá cổ phiếu sử dụng mô hình ARIMA – ARCH
 • Ứng dụng mô hình ARIMA và ARCH trong việc phân tích và dự báo giá cổ phiếu của công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Xây dựng mô hình nông nghiệp xanh kết hợp với du lịch sinh thái tại Việt Nam
 • Phân tích tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến – chế tạo tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Đánh giá sự hài lòng của sinh viên khi sử dụng dịch vụ gửi xe tại nhà xe trường ĐH Kinh tế quốc dân
 • Phân tích một số yếu tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập của lao động nam và lao động nữ ở Việt Nam qua bộ số liệu VHLSS 2012-2014
 • Phân tích rủi ro tín dụng của những ngân hàng thương mại Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng khoán giai đoạn 2012-2016
 • Đánh giá hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành sản xuất chế biến thực phẩm tại Việt Nam bằng phương pháp phân tích giới hạn sản xuất ngẫu nhiên
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của hộ gia đình Việt Nam theo bộ số liệu VHLSS 2016
Thầy
Nguyễn Quang Dong
 • Đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của cư dân tới chất lượng dịch vụ và quản lý Chung cư S&H Parkview
 • Xây dựng mô hình phân loại khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn tại các công ty tài chính ở Việt Nam
 • Ứng dụng mô hình VECM trong phân tích ảnh hưởng và dự báo nợ xấu ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
 • Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm trà sữa của thương hiệu Royal tea
 • Định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
 • Ứng dụng mô hình Value at Risk trong đo lường rủi ro cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng niêm yết trên sàn HOSE
 • Phân tích mức độ tác động cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến lạm phát và GDP của Việt Nam bằng mô hình VECM

Nguyễn Thị Liên
 • Ứng dụng phương pháp phân lớp mờ và hợp đồng tương lai chỉ số VN30 để lập và phòng hộ rủi ro danh mục đầu tư chứng khoán
 • Ứng dụng mô hình VaR đo lường rủi ro danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Ứng dụng mô hình FAMA – FRENCH để ước lượng tỷ suất lợi nhuận của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE
 • Phân tích và định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thế giới Di động
Thầy
Hoàng Đức Mạnh
 • Ứng dụng mô hình ARCH-GARCH để đo lường độ biến động của một số cổ phiếu thuộc nhóm VN30 trên Thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Ứng dụng mô hình cây quyết định trong việc phát hiện gian lận trong giao dịch tiền qua điện thoại
 • Đo lường và phân tích rủi ro cho nhóm cổ phiếu ngành công nghệ viễn thông bằng mô hình Value at Risk
 • Ứng dụng mô hình Merton-KMV trong đo lường xác suất vỡ nợ (PD) và tỷ trọng tổn thất dự kiến (LGD) của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HCM
 • Xây dựng hạn mức rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ và vốn dự phòng ngoại hối tại ngân hàng bằng việc sử dụng mô hình Value at risk

Phạm Thị Nga
 • Ứng dụng mô hình toán trong định giá cổ phiếu của Công ty cổ phần sữa Việt Nam
 • Ứng dụng các mô hình học máy trong dự báo xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Ứng dụng mô hình VAR và VECM vào phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô đến lạm phát – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Phạm Thị Hồng Thắm
 • Ứng dụng hồi quy mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
 • Ứng dụng mô hình VaR (Value at Risk) trong đo lường rủi ro cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup
 • Ứng dụng mô hình camp và mô hình Fama French vào định giá cổ phiếu nghành thương mai niêm yết trên sàn HOSE
 • Phân tích và định giá cổ phiếu công ty cổ phần FPT
Thầy
Ngô Văn Thứ
 • Ứng dụng mô hình toán trong phân tích giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
 • Phân tích tác động của chính sách cổ tức đến sự biến động giá cổ phiếu Bluechip trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình hồi quy số liệu mảng
 • Phân tích tác động của các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của VP Bank
 • Đo lường và phân tích rủi ro danh mục đầu tư ngành ngân hàng bằng component value at risk

Trần Chung Thủy
 • Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng dựa trên mô hình ước lượng xác suất vỡ nợ theo tiêu chuẩn hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB
 • Ứng dụng khai thác văn bản (text mining) phân tích quan điểm lời bài hát
 • Quy trình thu thập dữ liệu lớn trên facebook tình huống nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng mức độ hài lòng
 • Dữ liệu lớn trong đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng khoán và xây dựng chiến lược kinh doanh chênh lệch giá
 • Phân tích đầu tư kết hợp phân tích kịch bản bằng Crystal Ball cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
 • Sử dụng machine learning trong dự đoán khách hàng rời bỏ ngân hàng

Nguyễn Thị Thu Trang
 • Phân tích tác động của độ biến động tỷ giá hối đoái lên xuất khẩu gạo Việt Nam để đưa ra chính sách tỷ giá hợp lí
 • Phân tích nhu cầu của khách hàng nhằm tăng hiệu quả bán chéo sản phẩm
 • Ứng dụng Machine Learning nghiên cứu sự thành công của dự án sản xuất trò chơi điện tử từ gây quỹ cộng đồng Kickstarter
 • Lập danh mục tối ưu và đo lường rủi ro danh mục cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Phân tích rủi ro giá cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCB)
Thầy
Đào Bùi Kiên Trung
 • Ứng dụng mô hình ARCH – GARCH trong phân tích rủi ro giá một số cổ phiếu trong nhóm ngành năng lượng
 • Phân tích rủi ro và dự báo giá về nhóm ngành cổ phiếu bất động sản bằng mô hình ARCH-GARCH và phân tích kỹ thuật
Thầy
Phùng Minh Đức
Thầy
Đặng Huy Ngân

 

Tập hợp các Chuyên đề Thực tập: TẠI ĐÂY.