Danh mục Chuyên đề thực tập Toán Tài chính K58 – đợt 2 (T2 – 5.2020)

Ngành/Chuyên ngành: Toán tài chính

Đợt thực tập từ  06/01/2020  đến 30 /05 /2020

STT Mã SV Tên chuyên đề TTTN Giảng viên hướng dẫn
1 11160126
Hà Quang Anh
Dự đoán các dấu hiệu của bệnh trầm cảm qua mạng xã hội nhờ ứng dụng các thuật toán máy học GS.TS. Nguyễn Quang Dong
2 11160909
Đinh Trọng Anh Đức
Ứng dụng Machine Learning vào việc đánh giá khả năng rời bỏ của khách hàng PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
3 11161581
Bùi Thị Bích Hạnh
Ứng dụng thuật toán k-prototypes trong nghiên cứu phân loại người chơi trên nền tảng trò chơi Steam ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
4 11161614
Nguyễn Ngọc Hạnh
Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015-2019 TS. Phạm Thị Hồng Thắm
5 11161461
Bùi Thúy Hằng
Phân tích đầu tư và định giá cổ phiếu công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận ThS. Phạm Thị Nga
6 11162107
Phùng Phương Huệ
Phân tích đầu tư và định giá cổ phiếu công ty cổ phần Vicostone ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
7 11162575
Nguyễn Khánh
Phân tích hoạt động kinh doanh và dự báo doanh thu công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT ThS. Nguyễn Thị Liên
8 11162997
Nguyễn Thị Trang Linh
ThS. Phạm Thị Hồng Thắm
9 11163075
Trần Thị Khánh Linh
Ứng dụng Mạng nơron nhân tạo trong dự báo giá cổ phiếu – Nghiên cứu thực nghiệm với các cổ phiếu ngành dầu khí ThS. Phạm Thị Nga
10 11163188
Vũ Mạnh Long
Ứng dụng mô hình ARCH/GARCH để dự báo độ biến động của lợi suất cổ phiếu ngành bia niêm yết trên TTCK Việt Nam TS. Hoàng Đức Mạnh
11 11163513
Đỗ Thanh Nam
Ứng dụng Machine Learning phát hiện tin tức sai lệch so với thực tế trên các trang báo điện tử – tình huống tại Mỹ ThS. Trần Chung Thủy
12 11163623
Dương Thu Ngân
Ứng dụng thuật toán tối ưu hoá thưa thớt (Sparse Optimization) trong việc xây dựng quỹ chỉ số tại thị trường Việt Nam. PGS.TS. Ngô Văn Thứ
13 11164264
Nguyễn Thị Phượng
Phân tích và dự báo mức độ biến động của các mã chứng quyền có bảm đảm trên thị trường chứng khoán Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Dong
14 11164480
Lê Nho Quang Sơn
Phân tích và định giá cổ phiếu công ty Vinhomes- mã cổ phiếu VHM ThS. Đào Bùi Kiên Trung
15 11164553
Luyện Ngọc Tân
Ứng dụng mô hình ARIMA trong việc dự báo giá cổ phiếu và triển vọng đầu tư vào cổ phiếu công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại PGS.TS. Ngô Văn Thứ
16 11165596
Hoàng Văn Trọng
Phân tích và định giá cổ phiếu của Tập đoàn cao su Đà Nẵng(DRC) ThS.Trần Chung Thủy
17 11165677
Phạm Hồ Anh Tú
Mô hình định phí sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và ứng dụng tính dự phòng toán học cho một sản phẩm trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam TS. Nguyễn Quang Huy
18 11165689
Đặng Minh Tuấn
Ứng dụng mô hình VaR và hợp đồng quyền chọn trong quản trị rủi ro tỷ giá tại công ty TNHH Bắc Chương Dương TS. Hoàng Đức Mạnh