Danh mục Chuyên đề thực tập Toán Tài chính K60 – đợt 2 (T1 – 5.2022)

Chuyên ngành: Toán Tài chính K60

 

TT Mã SV Họ tên GVHD Đề tài
1 11180004 Chu Văn An Dự báo khả năng rời bỏ của khách hàng bằng thuật toán Logiststic Regression và Random Forest
2 11180889 Phạm Hồ Hải Đăng Phân tích đầu tư và định giá cổ phiếu CTCP Than Cao Sơn- CST
3 11181222 Lê Linh Giang
4 11181451 Tạ Tiến Hải Phân tích tác động qua lại của chỉ số VN-INDEX và một số biến vĩ mô bằng mô hình VECM
5 11181946 Trịnh Huy Hoàng Sử dụng mô hình Random Forest để phân tích chiến dịch quảng cáo của Facebook và dự báo tổng số chuyển đổi bán hàng của mỗi chiến dịch quảng cáo
6 11172889 Phan Hải Long Phân tích và đánh giá tác động của các biến vĩ mô đến tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam qua mô hình VAR
7 11183763 Đặng Thị Thanh Nhàn
8 11183842 Đặng Hải Như Những yếu tố tác động tới động lực làm việc của người lao động
9 11183925 Trần Thị Hồng Oanh
10 11184106 Vi Anh Phương Ứng dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vào phân tích và định giá cổ phiếu công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk
11 11184673 Nông Thị Phương Thìn Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô tới tình hình lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh COVID – 19 thông qua mô hình VAR
12 11185138 Nguyễn Thị Hương Trang Tác động của những người gây ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang (Fashion influencers) trên Instagram tới ý định mua sắm quần áo của giới trẻ: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội
13 11185716 Trần Thị Hoàng Yến Mô hình ARDL đánh giá mối quan hệ giữa giá Dầu và chỉ số thị trường chứng khoán ở Việt Nam
14 11184900 Doãn Thủy Tiên Phân tích, đánh giá và định giá cổ phiếu công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương (BWE)