Danh mục đề tài luận văn Cao học Khóa 23 (2015)

DANH MỤC ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA 23

TT

Họ và tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

1

Ngô Mai Anh

CH230001

Phân tích quan hệ của giá xăng dầu và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Việt Nam giai đoạn 2006-2016 bằng mô hình VAR PGS. TS. Ngô Văn Thứ

2

Phạm Thị Thu Hằng

CH230002

Dự báo nhu cầu nhân lực Việt Nam theo trình độ đào tạo giai đoạn 2015-2025 PGS. TS. Đỗ Văn Thành (Trung tâm Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia)

3

Bùi Minh Hiếu

CH230004

Tác động của mở cửa thương mại đến sản xuất công nghiệp ở Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Dong

4

Phạm Tuấn Hòa

CH230005

Tác động của bất bình đẳng thu nhập tới tăng trưởng – một số cập nhật. TS. Nguyễn Mạnh Thế

5

Ngô Việt Hùng

CH230006

Các yếu tố tác động đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khủng hoảng TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

6

Đoàn Thị Linh

CH230007

Phân tích những yếu tố tác động tới chất lượng đào tạo của trường Đại học Tài chính _ Quản trị Kinh doanh TS. Nguyễn Mạnh Thế

TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

7

Phạm Thị Nga

CH230008

Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam PGS. TS. Ngô Văn Thứ

8

Phạm Thị Mai Phương

CH230009

Mô hình ước lượng tỷ lệ tổn thất cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TS. Hoàng Đức Mạnh

9

Nguyễn Thị Quỳnh

CH230010

Các phương pháp xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp Việt Nam PGS. TS. Ngô Văn Thứ

10

Ngô Nữ Mai Quỳnh

CH230011

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên sau khi ra trường_trường hợp tỉnh Bình Định TS. Nguyễn Mạnh Thế

11

Phan Phương Thanh

CH230012

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên nghề cá ngừ của Việt Nam từ năm 1990 đến nay PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

12

Đặng Thị Phương Thảo

CH230013

Đo lường xác suất vỡ nợ trong rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank GS. TS. Nguyễn Quang Dong

13

Nguyễn Thành Tuân

CH230015

Hành vi của các hộ gia đình VN và khả năng phục hồi sau khủng hoảng kinh tế thế giới PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

14

Nguyễn Thị Tuyết

CH230166

Mô hình đánh giá tác động của thể chế đến hiệu quả doanh nghiệp _ trường hợp ngành PGS. TS. Ngô Văn Thứ

15

Đàm Thị Ngọc Vân

CH230016

Mô hình hiệu chỉnh sai số nghiên cứu tác động của một số yếu tố vĩ mô lên chỉ số VN Index. TS. Nguyễn Mạnh Thế

16

Dương Thế Việt

CH230017

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt động kinh tế của doanh nghiệp siêu nhỏ PGS. TS. Nguyễn Thị Minh