Danh sách lớp Actuary – ISFA khóa 9

Sau kì thi tuyển đợt tháng 8/2023, kết hợp với các thí sinh đã trúng tuyển từ năm 2022, lớp Actuary – ISFA (Lyon) gồm các học viên trong danh sách dưới dây

 

STT Họ và tên Nữ/nam Năm sinh Trường đã/đang học Ngành học
1 Đào Lê Ngân Nữ 2003 ĐHKTQD Actuary
2 Dương Minh Hải Nam 2003 ĐHKTQD Toán kinh tế
3 Hoàng Hà Nhi Nữ 2003 ĐHKTQD Toán Kinh tế
4 Huỳnh Sáng Nam 2003 ĐH Bách Khoa Hà Nội AI & Khoa học dữ liệu
5 Nguyễn Đức Khánh Trình Nam 2003 ĐHKTQD Toán kinh tế
6 Nguyễn Thị Bảo Dương Nữ 2003 ĐHKTQD Actuary
7 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 2003 ĐHKTQD Actuary
8 Nguyễn Việt Hùng Nam 2003 ĐHKTQD Kế Toán-Kiểm Toán
9 Nguyễn Xuân Anh Nam 2003 ĐHKTQD Actuary
10 Quách Hồng Phúc Nam 2003 ĐHKHTN Toán học
11 Trần Diệu Linh Nữ 2002 ĐH Lao động – Xã hội Tài chính ngân hàng