ĐH KTQD công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp – 2021

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn Xét tuyển kết hợp vào trường

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY.

Điểm Chuẩn vào các chương trình Khoa Toán kinh tế như sau

Ngành / Chương trình Chỉ tiêu ĐT 3 ĐT 4 ĐT 5
Ngành Toán kinh tế 28,60 27,00 26,75
Actuary 30,20 26,25 26,50
DSEB 30,50 26,50 26,50