Dự kiến Sinh hoạt các Bộ môn – 2015

NĂM 2015.

Tháng Ngày Bộ môn Nội dung Chủ trì/trình bày Tài liệu / Dowload Ghi chú
1  2  Tuần nghỉ        
   9  TCB        
   16  TKT        Dự trù
   23          
   30  TKT        Dự trù
 2  6          
   13          
   20  Nghỉ Tết        
   27  Nghỉ Tết        
 3  6  TKT        Dự trù
   13  TTC Tổng quan thống kê đa biến PGS.TS.Ngô Văn Thứ Slide  
   20  TKT        Dự trù
   27          
 4  3  TKT        
   10          
   17  TKT        Dự trù
   24          
 5  1  Nghỉ lễ        
   8  TKT         Dự trù
   15          
   22  TKT         Dự trù
   28  TTC Mô hình định giá TSTC-Chương 1      
 6  5  TTC Mô hình định giá TSTC-Chương 1      
   12  TTC Mô hình định giá TSTC-Chương 2      
   18  TTC Mô hình định giá TSTC      
   26          
 7  3          
   10          
   17          
   24          
   31          
 8  7          
   14  TKT Vấn đề biến nội sinh PGS.TS. Nguyễn Thị Minh   Dự Trù
   21  TKT  Một số mô hình dự báo  Mời cán bộ-Trung tâm dự báo quốc gia   Dự Trù
   28  TTC Hàm phân vị và ứng dụng trong tài chính NCS. Phạm Thị Lệ Mỹ   Dự Trù
 9  4          
   11 TCB Hệ động lực trong kinh tế TS.Tống Thành Trung   Dự Trù
   18          
   25          
 10  2 TCB Các mô hình cảnh báo vỡ nợ NCS.Đặng Huy Ngân   Dự Trù
   9 TTC Phương pháp Copula và một số ứng dụng TS.Hoàng Đức Mạnh   Dự Trù
   16          
   23          
   30 TKT   NCS.Phạm Ngọc Hưng   Dự Trù
 11  6          
   13          
   20  Nghỉ lễ        
   27          
 12  4          
   11          
   18          
   25          

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.