Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam (18.11.2022)

Vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2022, cùng với Nhà trường, Khoa Toán Kinh tế tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong khoa.

Từ 8 giờ sáng các sinh viên và các thầy cô đã lên văn phòng khoa, chúc mừng các thầy cô nhân 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh.