Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11 / 2012

Tại Phòng 403 Nhà 7

 

Một số hình ảnh ngày gặp mặt