Giảng viên – cán bộ Bộ môn Toán kinh tế (2013-2018)

Danh sách Giảng viên – Cán bộ thuộc bộ môn Toán kinh tế

Giai đoạn 2013 – 2018

Xếp theo thời gian bắt đầu công tác tại khoa

  Họ và tên Học vị Chức danh (Chức vụ)
  Nguyễn Cao Văn PGS.TS Phó giáo sư
  Trần Thái Ninh TS.  Giảng viên chính
  Cao Xuân Hòa TS.  Giảng viên chính
  Trần Bá Phi TS. Giảng viên chính
  Nguyễn Thị Minh PGS.TS.  Trưởng khoa
  Nguyễn Mạnh Thế TS.  Trưởng BM, Phó Trưởng khoa
  Phan Thị Minh CV Trợ lý khoa
  Hoàng Thị Thanh Tâm ThS Giảng viên
  Phạm Thị Hương Huyền ThS Giảng viên chính
  Bùi Dương Hải ThS. NCS.  Phó trưởng BM
  Lê Đức Hoàng ThS. NCS. Giảng viên
  Nguyễn Hải Dương ThS Giảng viên
  Hoàng Bích Phương ThS. NCS. Giảng viên
  Phạm Ngọc Đức TS   
  Phạm Ngọc Hưng TS Giảng viên
  Lương Văn Long ThS Giảng viên
  Nguyễn Hồng Nhật ThS. NCS Giảng viên
  Nguyễn Thị Thảo ThS. NCS. Giảng viên
  Mai Cẩm Tú ThS Giảng viên
  Vũ Thị Bích Ngọc ThS. NCS. Giảng viên
  Nguyễn Thị Thùy Trang ThS Giảng viên
  Đỗ Thị Minh Thúy ThS. NCS tại Úc  
  Vũ Duy Thành ThS Giảng viên
  Nguyễn Thị Ngọc Ánh TS Giảng viên
  Nguyễn Quang Huy TS Giảng viên

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.