Hoàng Đức Mạnh – Bộ môn Toán tài chính

Họ tên                 HOÀNG ĐỨC MẠNH
Năm sinh           1982
Học vị                 Thạc sỹ
Chức danh        Giảng viên
Liên lạc              hdmanh2003@yahoo.com
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1999 – 2003: Cử nhân Toán, khoa Toán cơ tin, trường Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia
  • 2003 – 2005: Thạc sỹ Toán, khoa Toán cơ tin, trường Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia

Quá trình công tác:

  • 2005 – 2009: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân
  • 2010 – nay   : Giảng viên Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân

Môn học giảng dạy:

  • Xác suất thống kê, kinh tế lượng bậc Đại học

Lĩnh vực quan tâm:

  • Xác suất thống kê
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.