Hoạt động Ngoại khóa – Actuary K60

14h Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019 đã diễn ra hoạt động dã ngoại, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Actuary K60 tại khu Paragon Hill Resort – Ba Vì – Hà Nội.

Sau những ngày học tâp, ôn thi tập trung, cuối cùng lớp Actuary 60 cũng có buổi đi chơi vui vẻ và ấn tượng bên nhau với những hoạt động chơi teambulding, gala dinner và đốt lửa trại để gắn tình đoàn kết. Cuối cùng là hoạt đông trượt Zipline kết thúc chuyến dã ngoại 2 ngày của lớp Actuary K60.