Hội diễn Văn nghệ Công đoàn trường (18/11/2010)

Hội diễn Văn nghệ Công đoàn Đại học Kinh tế quốc dân được tổ chức hai năm một lần vào các năm chẵn. Năm nay, 2010, Hội diễn được tổ chức vào ngày 18/11. Khoa Toán kinh tế tham gia Hội diễn với hai tiết mục: Hợp ca "Hà Nội những công trình" và tốp ca nữ "Hoa Tràng An"
Tham gia phong trào Văn nghệ do Công đoàn trường phát động, các giảng viên khoa Toán kinh tế đã tích cực tham gia hội diễn.

Một số hình ảnh tại hội diễn