Hội diễn Văn nghệ sinh viên K61 (30.10.2019)

Vào tối 30.10.2019 đã diễn ra đêm đầu tiên của Hội diễn Văn nghệ sinh viên K61, với chủ đề Thanh Xuân rực rỡ.

Các bạn sinh viên K61 khoa Toán kinh tế đã tham gia với các tiết mục

1. Đơn ca “Mái Đình Làng Biển” – Nguyễn Hiền Giang (Actuary K61)

2. Song ca: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Nguyễn Ngọc Minh (Actuary K61) và Nguyễn Thuỳ Dương (Toán kinh tế K61)

3. Múa sen – Tập thể lớp Toán kinh tế K61

4 Hợp xướng “Bài ca Hồ Chí Minh”: Tập thể K61

5.Đơn ca nam “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu” – Dương Trung Tiến (Actuary K61)

Dù là đơn vị biểu diễn rất muộn, nhưng các bạn sinh viên đã nỗ lực hết mình, cháy hết mình trong đêm diễn. Bằng tài năng của mình, các bạn đã đem đến cho người xem những tiết mục tuyệt vời nhất.

 

Mái Đình Làng Biển – Nguyễn Hiền Giang (Actuary K61)

Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Nguyễn Ngọc Minh (Actuary K61) & Nguyễn Thuỳ Dương (Toán kinh tế K61)
Múa sen – Tập thể lớp Toán kinh tế K61

Hợp xướng “Bài ca Hồ Chí Minh”: Tập thể K61
Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu – Dương Trung Tiến (Actuary K61)