Hội đồng thẩm định giáo trình cấp khoa năm 2022 (6.11.2022)

Vào lúc 8h00 sáng ngày Thứ Sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022, Hội đồng Khoa học Khoa đã họp thẩm định các giáo trình biên soạn trong năm 2022.

Thành viên Hội đồng

  • GS.TS. Nguyễn Quang Dong
  • TS. Nguyễn Mạnh Thế
  • TS. Nguyễn Quang Huy
  • TS. Phạm Ngọc Hưng
  • TS. Hoàng Đức Mạnh
  • TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

Các Giáo trình thẩm định cấp Khoa:

  • Giáo trình Thống kê toán trong Kinh tế – Tài chính, chủ biên: Bùi Dương Hải, Phạm Ngọc Hưng
  • Giáo trình Đại số Tuyến tính, chủ biên [Lê Đình Thúy], Đoàn Trọng Tuyến, Nguyễn Thị Cẩm Vân
  • Giáo trình Giải tích, chủ biên [Lê Đình Thúy], Bùi Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Vân

Hội đồng đã nhận được bản in từ trước, và nhận xét với các chủ biên, nghe các chủ biên giải trình.

Kết thúc cuộc họp, Hội đòng Khoa học Khoa đã thống nhất đồng ý thực hiện bước tiếp theo là Thẩm định cấp Trường với các giáo trình này.