Họp Bộ môn Toán kinh tế – 14h00 Thứ Sáu 25 / 12

Để sơ kết học kỳ, họp bàn một số nội dung giảng dạy Kinh tế lượng, Xác suất thống kê, Bộ môn Toán kinh tế họp.

 

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 25 / 12 / 2015

Địa điểm: Văn phòng khoa

 

Bộ môn Toán kinh tế

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.