Họp bộ môn Toán kinh tế (5/5/2016)

Thành phần: T.Thứ, T.Dong, T.Hòa, T.Phi, C.Minh. Thế, 

1.Thầy Thế: 

– Tiến hành giảng dạy 

– Đề nghị: không giảng lớp to.

– T.Thứ: PĐT làm rõ việc bù, đặc biệt có đợt kỉ niệm 60 năm 

– Kiểm tra KTL: Thu lại tiền kiểm tra để thanh toán cho tổ chức kiểm tra.

 

– T.Dong: Giảng chuyên ngành, 

– T.Hòa: V/đ thống nhất giữa Toán cao cấp và Xác suất: hàm số, mối quan tâm là có thể thể hiện dưới dạng. 

– T.Thứ: rà soát lại toàn bộ các bộ số liệu, dò lại tên biến. Tổ chức kiểm tra lại cho chính xác. Có thể đính chính, đưa lên mạng.

 

– Về việc áp dụng Tài liệu thực hành Excel: Trong cơ cấu đề thi có 1 – 2 điểm sử dụng bảng kết quả từ Excel để trả lời câu hỏi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.