Họp các lớp đầu khóa K62 (24.10.2020)

Vào chiều ngày Thứ Bảy 24 tháng 10 năm 2020, khoa Toán kinh tế đã Họp lớp đầu khóa cho các lớp K62, các tân sinh viên năm 2020.

Địa điểm: D407

Thời gian:

 • Toán kinh tế 62: 13h00 – 14h00
 • Actuary 62: 14h00 – 15h00
 • DSEB 62: 15h00 – 16h00.

Tại buổi Họp mặt đầu năm, có sự tham gia của

 • Thầy Nguyễn Mạnh Thế – Trưởng khoa
 • Thầy Bùi Dương Hải – Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế
 • Thầy Hoàng Đức Mạnh – Trưởng Bộ môn Toán tài chính
 • Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Bộ môn Toán cơ bản
 • Cô Phan Thị Minh – Trợ lý khoa
 • Cô Nguyễn Thị An – Cố vấn học tập Toán Kinh tế 62
 • Cô Lê Thị Anh – Cố vấn học tập Actuary 62
 • Thầy Nguyễn Tuấn Long – Cố vấn học tập DSEB 62
 • Đại diện Liên Chi đoàn khoa
 • Cùng tất cả sinh viên ba lớp

Với các lớp, đầu tiên thầy Trưởng khoa có lời chia sẻ. Sau đó cố vấn học tập giới thiệu các thông tin quan trọng về Khoa và lớp, đại diện Liên chi đoàn giới thiệu về hoạt động Đoàn.

Tiếp đó các lớp bầu Ban cán sự lớp và Ban chấp hành Đoàn.

Các ứng cử viên đã tự giới thiệu, trình bày ý kiến và phương hướng. Các sinh viên trong lớp biểu quyết lựa chọn các cán bộ theo nguyên tắc đa số.

Kết quả các Ban cán sự xem TẠI ĐÂY.

 

Một số hình ảnh

Thầy Trưởng khoa chia sẻ với lớp Toán kinh tế 62

 

Các ứng cử viên TKT62 trình bày

Ban cán sự lớp – Cô Cố vấn học tập – Ban chấp hành Đoàn TKT62

 

Lớp Actuary 62
Các ứng cử viên trình bày
Ban cán sự – Cô Cố vấn học tập – Ban chấp hành Đoàn Actuary 62

 

Lớp DSEB 62
Ban cán sự – Thầy Cố vấn học tập – Ban chấp hành Đoàn DSEB 62
Tập thể lớp DSEB 62