Họp khoa Thứ Sáu 7/11

Theo thông báo của nhà trường, Khoa tổ chức Hội nghị Công chức Viên chức. Thời gian: 14h00 ngày Thứ Sáu 7/11.
Sau đó Bộ môn Toán cơ bản họp.

Văn phòng Khoa

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.