Hướng dẫn sử dụng Turnitin – yêu cầu tất cả thầy cô tham gia

Hướng dẫn sử dụng turnitin

Theo quyết định của Nhà trường, các giảng viên sẽ sử dụng Turnitin trong quá trình giảng dạy. Theo lịch, 15h30 thứ Tư đề nghị các Thầy/Cô mang theo máy tính xách tay để thực hành thao tác trực tiếp các bước của quy trình sử dụng Turnitin. Chủ trì: ThS. Lê Xuân Tùng – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Giảng đường D102

Văn phòng Khoa