K64 bắt đầu kì Nghĩa vụ quân sự (4.3.2022)

Vào sáng ngày Thứ Bảy, 4 tháng 3 năm 2023, các sinh viên K64 chính quy ĐHKTQD đã lên đường thực hiện tập huấn Nghĩa vụ Quân sự.

Các sinh viên Khoa Toán Kinh tế sẽ có 3 tuần tập huấn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – ĐH Công nghiệp,

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân và địa điểm