Kế hoạch du xuân năm 2016 của Trường

Công đoàn trường tổ chức chương trình du xuân đầu năm 2016 tại Đền Trần và Khu di tích Phủ Dầy (Nam Định).

Thời gian 1 ngày: Thứ bảy (27/1/2016) tức ngày 20 Tết.

Số lượng đăng ký: 7 người.

Công đoàn và Nhà trường bố trí phương tiện xe ô tô và tổ chức, đoàn viên tham gia tự túc chi phí cá nhân.

Các thầy cô tham gia đăng ký với Phương Lan trước ngày 16/2/2016.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.