Lê Đức Hoàng – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                LÊ ĐỨC HOÀNG 
Năm sinh          1979
Học vị                 Thạc sỹ
Chức danh        Giảng viên
Liên lạc              Duchoang08@yahoo.com; Hoangld@neu.edu.vn
Chức vụ             Bí thư LCĐ khoa Toán kinh tế (2003-2009)
   

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1997 – 2001: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2002 – 2005: Thạc sỹ Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2010-nay: NCS chuyên ngành Toán kinh tế, ĐHKTQD

Quá trình công tác:

 • 2002 – 2009 : Giảng viên Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐH KTQD
 • 2003 – 3/2009: Bí thư Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Toán kinh tế
 • 2010 – nay     : Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH KTQD

Kinh nghiệm:

 • Giảng dạy Xác suất thống kê, Kinh tế lượng bậc Đại học – ĐHKTQD
 • Giảng dạy Kinh tế lượng và Phân tích dữ liệu bậc Cao học – ĐHKTQD
 • Cộng tác giảng dạy Xác suất thống kê, Kinh tế lượng bậc Đại học và cao học – ĐH quốc tế Bắc Hà, ĐH Kinh doanh và Công nghệ, ĐH Công đoàn, ĐH Ngoại thương, Học viện Chính trị quốc gia HCM, ĐH Thăng Long…
 • Tham gia thực hiện phân tích và xử lý dữ liệu thống kê theo chuyên đề.
 • Tổ chức ôn thi đầu vào cao học KTQD và các trường khác có cùng đề cương ôn tập
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.