Lịch tuần Khoa, 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017

Thứ 4: 8h, họp dự tuyển NCS, tại G2N10. Mời: Đại diện LĐ Khoa

Thứ 5: 8h, xét tuyển NCS, tại VP Khoa. Mời: Các thầy cô: N. Minh, T. Thế, T. Dong, T. Thứ, T. Mạnh, T. Hòa, C. Lan, T. Phi (hồ sơ sẽ được các ứng viên NCS chuyển trực tiếp tới các thầy dự kiến, thời gian cụ thể cho từng hội đồng sẽ được gửi sớm tới các thầy cô)

Việc trong tuần:

Kính đề nghị các Bộ môn hoàn thành sớm các giấy tờ về việc rà soát chương trình môn học đã thực hiện trong tuần vừa rồi, tập hợp chỗ cô P. Minh để nộp lên P. Đào tạo.

 

Văn phòng