Lịch tuần Khoa, từ 16/7 đến 21/7/2018

Thứ Tư: 14h00 : Trao đổi giảng dạy bằng tiếng Anh học phần Xác suất Thống kê

Mời các thầy cô có quan tâm.

 

Thứ Bảy: 7h30: Trao bằng Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

Tại: Hội trường A2 nhà trung tâm

Mời các thầy cô đến chung vui với sinh viên tốt nghiệp

 

Văn phòng khoa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.