Lịch tuần Khoa, từ 20/8 đến 26/8/2018

Thứ 2: 10h, Họp với phòng HTQT, tại G2N7. Mời: C. Minh

17h30, Họp về hướng dẫn chuyên đề thực tập sinh viên chuyên ngành TKT, tại D2-202. Mời các thầy cô hướng dẫn thực tập

 

Thứ 6: 14h30, Trao đổi với sinh viên Toán tài chính K57, tại P718, nhà A2. Mời các thầy cô bộ môn Toán tài chính không có giờ giảng tới tham dự.

Cố vấn học tập các lớp báo cáo tình hình gặp mặt đầu năm bằng văn bản, nộp tại VP Khoa, trước 16h chiều.

 

Chủ Nhật: Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên Khoa Toán họp, tại VP Khoa. Chủ trì: Thầy Dong. Mời: C. Minh, T. Thế. 

Chuẩn bị: bánh ngọt, hoa quả, cà phê – C. Phan Minh

Chú ý: Lịch đổi sang chiều 14h00

 

 

Các việc trong tuần:

1. Hoàn thành khung chương trình Actuary, chủ trì: thầy Huy. 

2. Hoàn thành đề án bản cuối với khung mới, chủ trì: thầy Mạnh

3. Bắt đầu kế hoạch trang web tiếng Anh cho Actuary, chủ trì: thầy Hải

4. Các bộ môn lên lịch sinh hoạt khoa học 

5. Các thầy cô chuẩn bị bài viết cho tạp chí

Văn phòng Khoa