Lịch tuần Khoa, từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017

Thứ 3: 10h, Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Pháp, Tại G2N7. Mời: T.Dong, C. Minh, T. Thế

Thứ 3, 14h, Họp về phát triển chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng đôi, tại G2N7. Mời: T. Thế

Thứ 3: 19h, Đại nhạc hội chào đón Tân sinh viên Khóa 59 – Xplode 2017, tại HT A. Mời: Cô Minh, C. Trang (TKT), T.Trung (TKT)

Thứ 5: 15h, Họp tại vp Khoa về chương trình Lyon. Mời: T.Dong, C. Minh, T. Thế, C. Thắm (cô Thắm chuẩn bị tài liệu)

Thứ 5: 15h30, Tổ công tác kiểm tra chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Khoa Toán Kinh tế , tại VP Khoa. Mời: T. Dong, C. Minh, T. Thế, C. Thắm. [Thành phần tổ công tác gồm các thầy/cô: Tùng, Long, Q.Anh (P.HTQT), Ngọc (P.TCCB), Thành (V.SĐH), Trung (P.QTTB), Hòa (P.Khảo thí), Thúy Mai (P.TCKT)]

Thứ 5: 16h45, họp bàn về tổ chức đón K59, tại VP Khoa. Mời: C. Minh, T. Thế, T. Trung (TKT)

Văn phòng Khoa