Lịch tuần Khoa từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)

Thứ 2: 14h, Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt Đoàn dự thi OLP Toán học sinh viên toàn quốc 2017, tại G2N7. Mời: Cô Minh, T.Trung, T.Thông và sinh viên đội tuyển.

Thứ 3: 10h, Ban chấp hành Công đoàn trường làm việc với CĐ Khoa Toán Kinh tế, tại phòng họp nhà 9. Mời: Lãnh đạo khoa, đại diện chi ủy và Lãnh đạo Công đoàn khoa.

Thứ 6: 14h, GS. Mohamed Ben Alaya (LAGA – Université Paris 13) trình bày: Improved adaptive Multilevel Monte Carlo and applications to finance, tại phòng B4-705, Viện NCCC về Toán-Thư viện Tạ Quang Bửu- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mời các thầy cô quan tâm đến nghe.

*NCS Nguyễn Thu Thủy (K34) báo cáo kết quả luận án (chuyển sang tuần sau).

                                                                                                                              Văn phòng khoa