Lịch tuần khoa từ 8/7-14/7/2024

Tuần 28

 
Thứ/Ngày Thời gian / Địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ Ba
9/7
8h00

Phòng B101 tầng B1

 

Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị: Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. C. Vân
9h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Hội nghị phổ biến quy chế, quy định và tập huấn các học vụ quản lý đào tạo đại học chính quy năm 2024. T. Thế, C. Lan
13h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đại diện khoa
  14h00

Phòng họp khoa 1108

Họp về chuẩn bị cải tạo và bổ sung mặt bằng văn phòng Khoa Toán kinh tế. T. Thế, T. Mạnh, T. Hải, T. Hoàng. Khoa mời T. Huy, T. Hoàn
Thứ Tư

10/7

8h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đại diện khoa
9h30

Hội trường A2

Lễ công bố:

  • Nghị quyết thành lập Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Công nghệ,
  • Quyết định thành lập các khoa thuộc Trường Công nghệ,
  • Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.
T. Huy, T. Dong, T. Thế, C. Vân, T. Mạnh, viên chức, người lao động trong trường và các đại biểu có giấy mời.
13h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tọa đàm thường niên Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge). Đại diện khoa
 

Thứ Năm

11/7

8h00

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Internationalization of Higher Education: Best practices in research and student exchange program in business and economics”. Đại diện khoa, các tác giả có bài viết; các đại biểu có giấy mời
  10h00 – 11h00

Phòng họp khoa 1108 – A1

10h00: Họp tổng kết khoa.

11h00: Liên hoan chia tay, chúc mừng các thầy cô  về Khoa Khoa học cơ sở và Khoa KHDL & TTNT tại phòng 1609 tòa A1

T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Vân, T. Minh Hoàng và toàn thể thầy cô thuộc khoa Toán kinh tế, khoa KHCS và khoa KHDL&TTNT
  16h00

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 1 về công tác bổ nhiệm chức vụ quản lý của Trường Công nghệ. T. Thế, T. Mạnh, C. Vân
16h30

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Hội nghị Bước 2 về công tác bổ nhiệm chức vụ quản lý của Trường Công nghệ. C. Vân
Thứ Sáu 

12/7

8h00

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. T. Huy, T. Thế, T. Mạnh
9h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Lễ ký kết hợp tác với tổ chức GIZ.

 

T. Huy, T. Thế, C. Vân

 

15h00

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 T. Dong, C. Vân, đại diện khoa
Thứ 7

13/7

7h00

Sân trước Đài kỷ niệm (Nhà văn hóa)

Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2024.

 

T. Huy, đại diện khoa