Lịch tuần Khoa từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)

Thứ 2: 14h, Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt Đoàn dự thi OLP Toán học sinh viên toàn quốc 2017, tại G2N7. Mời: Cô Minh, T.Trung, T.Thông và sinh viên đội tuyển.

Thứ 3: 10h, Ban chấp hành Công đoàn trường làm việc với CĐ Khoa Toán Kinh tế, tại phòng họp nhà 9. Mời: Lãnh đạo khoa, đại diện chi ủy và Lãnh đạo Công đoàn khoa.

Thứ 6: 14h, NCS Nguyễn Thu Thủy (K34) báo cáo kết quả luận án, tại VPK Toán Kinh tế. Mời: Các thầy cô bộ môn Toán tài chính, thầy cô hướng dẫn, NCS, HVCH và các thầy cô quan tâm.

                                                                                                                                                            Văn phòng khoa