Lịch tuần Khoa, từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

Thứ 4: 8h, Họp về phát triển chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng đôi, tại G2N7. Mời: T. Thế

Thứ 5: 8h, Tọa đàm Khoa học “Kinh nghiệm triển khai và công bố công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế” dành cho các nhà khoa học nữ chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Phòng 1001, Tầng 10 Giảng đường A2. Mời: T. Dong và các Cô giáo quan tâm

Thứ 5: 8h30, Tiếp và làm việc với CFA, tại G2N10. Mời: Đại diện BM Toán Kinh tế 

Thứ 6: 10h, họp Tổng kết năm học 2016-2017, tại VP Khoa, sau đó liên hoan nhân ngày 20/10 tại 146 Phố Vọng. Mời: toàn thể thầy cô trong Khoa. 

 

Văn phòng Khoa