Lịch tuần Khoa, từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017

Thứ 2: 13h45, Tập trung phục vụ công tác đánh giá ngoài, tại G5 N10. Mời: C. N. Minh, T. Đức, C. Trang TTC

Thứ 4: 8h45, Ký kết biên bản hoàn thành khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường, tại G2N10. Mời: C. N. Minh, T. Đức, C. Trang TTC

Thứ 5: 8h, Xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy, tại G2N10. Mời: Cô N. Minh

Thứ 6; 8h, Gặp mặt chúc mừng Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tại N9. Mời: cô Trang 

Thứ 6: 14h-16h, NCS K35 trình bày kết quả nghiên cứu, tại VP Khoa. Mời: T. Thế, T. Dong, T. Thứ, T. Hòa, Cô Lan, các NCS K35, K36, và các thầy cô quan tâm. (Các NCS trình bày: Lâm Văn Sơn, Nguyễn Anh Dũng, Phan Phước Long, Nguyễn Văn.  Các NCS còn lại sẽ trình bày với K36 vào tuần tới)

Thứ 6: 16h – 17h: Họp về rà soát môn học. Mời: C. Minh, T.Thế, Thầy Dong, T.Thứ, T. Hòa, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải, T.Hoàn. Nội dung: rà soát tính liên thông giữa các môn Toán và các môn chuyên ngành: LT các MH Toán kinh tế, Thống kê nhiều chiều, Kinh tế lượng. 

Văn phòng