Lịch tuần Khoa, từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/3/2017

Thứ 2: 16h, Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu thi đua, tại G2N7. Mời: cô N. Minh

Thứ 7: 8h30, Hội nghị Ban Điều hành lần 3 Mạng lưới cựu sinh viên, tại Geleximco 36 Hoàng Cầu. Mời: thầy Dong

Văn phòng Khoa