Lớp Toán kinh tế 47 chia tay giảng đường

Lớp Toán kinh tế K47 chia tay giảng đường

Lớp Toán kinh tế K47, khai giảng vào tháng 10 năm 2004, đã kết thúc ba năm rưỡi học tập trên giảng đường và bước vào giai đoạn Thực tập tốt nghiệp.

Đánh dấu thời điểm này, lớp Toán kinh tế K47 đã tổ chức buổi Chia tay giảng đường.
Thời gian: ngày 26 / 12 / 2008