Mở đầu từ điển

 

Từ điển thuật ngữ Toán kinh tế Anh – Việt được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ người nghiên cứu tra cứu các từ tiếng Anh, đối chiếu với từ tiếng Việt. Từ điển này không tham vọng giải thích chi tiết  ý nghĩa các từ, mà chỉ giới thiệu và chuyển nghĩa một số từ trong lĩnh vực Toán học, Toán kinh tế, Toán tài chính thường được dùng. Các nghĩa thông thường của từ không được liệt kê hết.

 

Từ điển đang trong quá trình cập nhật, rất mong ý kiến đóng góp của tất cả mọi người.

 

Biên tập: Bùi Dương Hải,  mọi ý kiến xin gửi về: Bùi Dương Hải, email: haibd@neu.edu.vn

 

Tham khảo:

Từ điển Toán học Anh – Việt, NXB KHKT.

David W.Pearce, Từ điển kinh tế học hiện đại, ĐHKTQD, NXB CTQG.

 

http://dictionary.cambridge.org/

 

http://users.erols.com/bram/dictionary2.html

 

http://www.mathpropress.com/glossary/glossary.html

 

Các mục từ xếp theo ABC:

 

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W    X   Y   Z  


 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.